1/ Mục đích và phạm vi thu nhập

Những thông tin dữ liệu chủ yếu khi Hellohoa giao dịch cần thu thập sẽ là: Họ tên, SĐT, địa chỉ của khách hàng. Đây là những thông tin cơ bản nhất mà Hellohoa.com cần quý khách hàng cung cấp để Hellohoa.com để liên hệ tư vấn, hỗ trợ và xác nhận để gửi đơn hàng đến khách hàng.

Trong quá trình liên hệ, trao đổi cho đến khi giao dịch thành công với Hellohoa.com, chúng tôi chỉ lưu trữ những thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của quý khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của các thành viên chúng tôi sẽ không lưu lại.

Những thông tin về bảo mật và lưu trữ các hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, các thành viên của Hellohoa.com phải có trách nhiệm thông báo ngay cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mặt, lưu thông tin không xác đáng của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết hợp lý và kịp thời.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

Hellohoa.com chỉ sử dụng thông tin thành viên để:

  • Cung cấp những dịch vụ mới đến thành viên
  • Gửi thông báo về các thông tin trao đổi giữa Hellohoa.com và quý thành viên
  • Theo dõi, ngăn ngừa và giải quyết các hoạt động phá hủy tài khoản và giả mạo tài khoản của các thành viên
  • Liên lạc và giải quyết các trường hợp đặc biệt với thành viên
  • Chỉ sử dụng thông tin của các thành viên trong hoạt động liên hệ và giao dịch đơn hàng giữa các thành viên và Hellohoa.com
  • Trong trường hợp có yêu cầu của Pháp luật về việc cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin của các thành viên đến các cơ quan: Viện kiểm sát, tòa án, công an điều tra. Ngoài ra, sẽ không có bất cứ ai có quyền xem thông tin cá nhân của các thành viên.

3/ Thời gian lưu trữ:

Những thông tin cá nhân của các thành viên tại Hellohoa.com sẽ hoàn toàn được bảo mật và lưu trữ. Những dữ liệu này sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

4/ Thành viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua các phương tiện và công cụ:

Nếu có như cầu kiểm tra, cập nhật hay chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, các thành viên có quyền yêu cầu Hellohoa.com thực hiện.

Những khiếu nại của thành viên về người bán, các bạn có thể gửi trực tiếp đến ban quản trị của Hellohoa.com. Khi nhận được những phản hồi từ khách hàng, Hellohoa.com sẽ tiến hành xác nhận thông tin, nếu những phản ánh của thành viên là đúng. Chúng tôi sẽ đưa ra những giải quyết để kịp thời xử lý.

5/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, khách hàng:

Những thông tin cá nhân của khách hàng thành viên tại Hellohoa.com sẽ được bảo mật tuyệt đối và an toàn nhất tại theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi. Mọi việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng chỉ được tiến hành thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó hoặc những trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.

  • Khi chưa có sự cho phép và đồng ý của khách hàng, tuyệt đối không sử dụng, chuyển giao hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin của thành viên khách hàng.
  • Những trường hợp ngoài ý muốn, ví dụ như máy chủ lưu trữ thông tin dữ liệu của các thành viên khách hàng tại Hellohoa.com bị hacker xâm nhập, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo đến cơ quan chức năng điều tra xử lý và đồng thời cũng thông báo đến khách hàng thành viên được biết.
  • Những thông tin về hóa đơn, kế toán, chứng từ của khách hàng tại Hellohoa.com cũng sẽ được tuyệt đối bảo mật.
  • Khi đăng ký mua hàng là thành viên tại Hellohoa.com, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ liên hệ, SĐT, số tài khoản,… và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho những thông tin trên. Ban quản lý Hellohoa.com sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết những khiếu nại về quyền lợi của thành viên nếu những thông tin ban đầu cung cấp của các thành viên không chính xác.