Theo quy định tại Hellohoa.com, những trường hợp sau khách hàng sẽ không được hoàn tiền lại

Những trường hợp không được hoàn tiền:

  • Nếu có những trục trặc từ phía khách hàng, chúng tôi sẽ liên hệ để tham khảo ý kiến khách hàng và giải quyết để đảm bảo đơn hàng được đi đúng như dự tính. Trong trường hợp không thể thỏa thuận được giữ hai bên, theo đặc thù của hoa tươi chỉ giữ được trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 tiếng. Chúng tôi xem như đơn hàng đã giao và không hoàn tiền lại.
  • Người nhận không nhận hoa theo yêu cầu đã đặt
  • Gia quyến không nhận hoa phúng viếng
  • Người đặt hoa hủy đơn hàng sau 4 giờ (Người nhận không nhận hoa)
  • Trong trường hợp trong vòng 6 giờ, người đặt hoa cho sai SĐT và địa chỉ, chúng tôi không thể liên hệ được
  • Những nơi không được phép mang hoa đến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để giao hoa đến địa chỉ khác (trường hợp này khách hàng phải phụ thu phí)
  • Trường hợp người nhận hoa không có tại địa chỉ giao hoa, có thể nhờ người khác nhận. Trường hợp muốn giao đến địa chỉ khác có người nhận hoa phải tính thêm phí
  • Có thể nhờ người khác nhận hoa trong trường hợp người nhận không có mặt tại địa chỉ nhận hoa.